O nás

Naše společnost je nestátní, humanitární, nezisková organizace, která na tomto poli působí více než 45 let od svého založení. Naším posláním je prevence proti sociálnímu vyloučení, upevňování a rozvíjení schopností a dovedností každého našeho „dítěte nebo dospělého“ s mentálním postižením, podpoření jejich samostatnosti a orientaci v běžném životě a na veřejnosti.

klub5klub1

Olomoucká okresní organizace se zaměřuje mimo jiné na pořádání klubových setkání osob s mentálním postižením. Klubová setkání probíhají po celý rok. Prvním setkáním bývá karneval a posledním Mikulášské setkání s nadílkou pro osoby s mentálním postižením. Dále během roku probíhá několik méně svátečních setkání, ale také hojně navštěvovaných a oblíbených. Každé klubové setkání se snažíme zpestřit něčím zajímavým – například živou hudbou, vystoupením umělců (kouzelník, divadlo). Pomocí našich klubových setkání dochází k šíření povědomí o  mentálním postižení. Snažíme se zvát i státní úředníky či zástupce politické reprezentace, kteří tak dostávají možnost seznámit se osobně s problematikou mentálního postižení, což se nám v poslední době poměrně úspěšně daří.

tab4     tab10

Každoročně pořádáme ozdravný pobyt klientů v Čekyni u Přerova. Deset dní tu sportujeme, soutěžíme, tancujeme či se koupeme v bazénu. Chceme tímto nejen stmelit klienty, ale pomoci i rodičům, kteří se často celoročně starají o své nemocné děti.
Činnost naší organizace funguje na bázi dobrovolnictví. Spolupracujeme s poradnou hejtmana pro neziskové organizace, Magistrátem města Olomouc, odborem sociálních věcí,s Národní radou osob se zdravotním postižením Olomouckého kraje a dalšími subjekty zapojenými do podobného problému ve společnosti.

tab9     tab3

 

facebook_2015_logo_detail